Tools

De RAP-methode verloopt volgens een gestructureerde aanpak. Tertium heeft hiertoe verschillende tools ontwikkeld.

Interviewformat
Om tot een juiste omgevingsanalyse maken we gebruik van semi gestructureerde interviews. Voorbeeld interviewformat.

Omgevingsanalyse
Om op een heldere manier alle belangen, wensen en strijdpunten in kaart te brengen, vatten we de opvattingen van iedere geïnterviewde samen in een zogenoemde spin (klik voor vergroting).
Spinburger
In een vervolgstap worden de individuele spinnen samengevoegd tot groepsspinnen.
Spin Bewonersgroep Heeten

Uitkomsten RAP-proces
Een RAP-proces leidt tot erkenning van de verschillende belangen en concrete afspraken tussen initiatiefnemer en omgeving. Deze uitkomsten kunnen op verschillende manieren worden opgeschreven. De meest verregaande variant is het Omgevingsconvenant of -contract. Dit was de uitkomst bij het RAP-proces dat Tertium heeft uitgevoerd voor Waterschap AGV/Waternet. Het
convenant is openbaar toegankelijk
via de website van het waterschap. Soms leidt een RAP-proces tot een document waarin de initiatiefnemer eenzijdige beloftes doet over het proces. Een voorbeeld van een beloftedocument maakte Tertium ten behoeve van het energiepark in Heeten.
Vaak leidt een RAP-proces niet tot een specifiek document. De afspraken komen dan gewoon terecht in de aanbesteding of in een bestuurlijke vaststelling van het project.