RAP in de praktijk

In de Vechtstreek leidde de RAP-methode in 2015 tot het afsluiten van het eerste omgevingsconvenant van Nederland bij een dijkverbeteringsproject in de Vechtstreek. In Overijssel heeft toepassing van de RAP-methode geleid tot een document met ‘beloften onder voorwaarden‘. En in de Amsterdamse grachten zette een RAP-bijeenkomst de eerste stap voor betere afspraken tussen woonbootbewoners, rondvaartboten en de gemeente.

De ervaringen laten zien dat de methode vruchten afwerpt. Uit een analyse van Waterschap AGV, dat het dijkverbeteringsproject Vechtstreken (waar de RAP-methode werd toegepast) vergeleek met 4 andere soortgelijke dijkverbeteringsprojecten, bleek dat het eerste project zowel goedkoper (afb. 1, onder tekst) als sneller (afb.2) was dan de andere projecten. Dit lag volgens AGV met name aan het grote draagvlak dat voor de plannen ontstond dankzij het structurele overleg en de afspraken met de omgeving.

Het Omgevingsconvenant met de RAP-methode is door het ministerie van I&M gekozen als voorbeeldproject op het gebied van participatie in de Inspiratiegids Omgevingswet.

Meer informatie over de projecten:

Analyse kosten (afb 1) en doorlooptijd (afb 2) van het RAP-project Vechtdijken door Waternet (klik voor vergroting)

kostenanalyse AGV

doorlooptijd AGV