Uitkomsten van een RAP-proces

De RAP-methode is gericht op het wederzijds erkennen van belangen en het maken van afspraken. Deze afspraken kunnen op verschillende manieren worden vastgelegd. Ze kunnen tevens worden verwerkt in de gebruikelijke publiekrechtelijke instrumenten zoals aanbestedingen of inpassingsplannen.

Erkenning van omgevingsbelangen
De initiatiefnemer verklaart op de hoogte te zijn van de belangen, wensen en zorgen die spelen. Dit is belangrijk voor het vertrouwen van de omgeving in het project.

Omgevingsbelofte
De initiatiefnemer doet een aantal beloften, waaraan hij eventueel voorwaarden verbindt. Hij belooft bijvoorbeeld geen bomen te kappen mits het onderhoud door de omgeving wordt verzorgd. Zo weet de omgeving zeker dat haar belangrijkste strijdpunten worden meegenomen.

Omgevingsconvenant
Partijen ondertekenen een overeenkomst. Een omgevingsconvenant (of omgevingscontract) is vooral geschikt wanneer verschillende georganiseerde groepen met de initiatiefnemer over het project onderhandelen. In het convenant doen zij toezeggingen en aanvaarden ook verplichtingen.

}}} Lees verder: Geschiedenis van RAP