Geschiedenis van RAP

unspecified

De RAP-methode is ontwikkeld op basis van een studie van Tertium en de Universiteit van Amsterdam naar de toepassing van zogenoemde Community Benefits Agreements (CBA) in de Verenigde Staten. De methode is een weerslag van dit model voor de Nederlandse ontwikkelingspraktijk.

Een CBA is een overeenkomst tussen bewoners, bewonersorganisaties, belanghebbenden en ontwikkelaars over de voorwaarden waaronder zij een bepaalde ontwikkeling willen steunen. De overheid neemt een bijzondere plaats in bij deze overeenkomst. Haar eerste taak is om de onderhandelingen te faciliteren. Wanneer overheidsdiensten direct betrokken zijn bij de uitvoering van het project zijn zij soms ook partij bij de overeenkomst.

De juridische status van een CBA is een privaatrechtelijke overeenkomst waaraan de tekenende partijen (en eventuele derden) rechten kunnen ontlenen. Deze komt niet in plaats van de publiekrechtelijke procedures maar is daar uiteraard wel op afgestemd. In de context van overheden is de status van de CBA die van een bestuurlijk besluit of uitwerking van een eerder genomen bestuurlijk besluit. Dat betekent dat zij onderdeel uitmaken van het plan en dat er dus rechten aan kunnen worden ontleend.

Het is belangrijk om het verschil voor ogen te houden tussen het CBA-proces dat zich richt op het precies benoemen van belangen, en het doen van beloften en het afspraken en de ondertekening van een contract. Het eerste komt veelvuldig voor, van daadwerkelijke CBAs zijn veel minder voorbeelden. De reden is dat de afspraken vaak in andere documenten landen waar ze beter geborgd zijn.

CBAs worden in de VS toegepast om bindende afspraken te maken met allianties van bewoners en belanghebbenden over ruimtelijke projecten. Ook Engeland kent voorbeelden van CBAs waarbij bewoners een alliantie vormen om een bepaalde dienst af te nemen waar anders geen markt voor zou zijn. Voorbeelden zijn breedband internet voor afgelegen gebieden of het afnemen van windenergie. Uit de Amerikaanse en Britse praktijk blijkt overigens dat lang niet elk CBA-proces eindigt in een getekende omgevingsovereenkomst omdat de diverse toezeggingen en afspraken vaak in andere documenten belanden (bijvoorbeeld in de aanbesteding of in een bestemmingsplan).

}}} Lees verder: Voorbeeldprojecten uit de Verenigde Staten