Over RAP

cartoon2Vroegtijdig investeren in een goede relatie met de omgeving levert tijd- en geldwinst op. De RAP-methode betrekt inwoners, bedrijven en organisaties op een gestructureerde manier bij projecten in hun leefomgeving. Partijen maken samen heldere afspraken en voorkomen zo ‘gedoe’ in een later stadium. De methode mond uit in een Omgevingscontract, Omgevingsconvenant of Beloftedocument, waarin de afspraken zwart op wit worden genoteerd.

  • Groter draagvlak door alle partijen in vroeg stadium te betrekken en het belang van de zwijgende meerderheid te laten vertegenwoordigen.
  • Hogere kwaliteit van project door ophalen van behoeften bij een brede doelgroep
  • Groei van vertrouwen door de nadruk op onderlinge relaties
  • Kostenbesparing door heldere processtappen en minder bezwaarprocedures
  • Het maken van duidelijke afspraken, waar mogelijk tweezijdig
  • Radicale transparantie: iedereen mag altijd meedoen in het proces
  • Initiatiefnemer en partijen verbinden zich aan de uitkomst door middel van een convenant, belofte-document of contract

De RAP-methode levert voor alle partijen voordelen op:

  • Ontwikkelaar: draagvlak bij gemeenschap, voorkomt vertraging en creëert synergie (ambassadeurs) en politiek draagvlak
  • Overheid: op belanghebbenden toegesneden afspraken vergroten vertrouwen in overheid; kans om beter te controleren en faciliteren
  • Burgers/belanghebbenden: meepraten vertaalt zich in concrete afspraken

RAP is met name geschikt voor toepassing in concrete ruimtelijke projecten, zoals het verleggen van een weg, de uitbreiding van een bedrijf, het ontwikkelen van een woonwijk of windmolenpark. De aanpak kan ervoor zorgen dat het maatschappelijk belang van projecten voldoende aandacht krijgt.

Lees verder:
}}} Wat is RAP?
}}} Uitgangspunten
}}} Stappen
}}} Uitkomsten RAP-proces
}}} Geschiedenis van RAP