Zonnepark Heeten

Screen Shot 2016-05-16 at 16.10.01

Het energiepark in Heeten (gemeente Raalte) is een initiatief dat beoogt 6 hectare aan zonnepanelen te realiseren in het gebied tussen de woonwijk Veldegge en rondweg. De grond waarop het zal worden gerealiseerd wordt gepacht van de gemeente.

Het energiepark is een initiatief van het bedrijf Escozon. Het project riep aanvankelijk veel weerstand op van de agrariërs die protesteerden tegen de mogelijke aanleg. De relatie tussen het project en de omwonenden van de locatie bleek problematisch. In die relatie is veel geïnvesteerd. Tijdens een werkatelier dat door de provincie werd gefaciliteerd zijn de verschillende varianten samen met de omgeving uitgewerkt.

De lokale coöperatie Endona (energie door natuurkracht) heeft het initiatief van Escozon overgenomen en is het gezicht geworden van het proces. Door goed te communiceren met de omgeving, en het park iets te verleggen binnen de kavels, is de weerstand afgenomen en zijn er meer ‘uitgesproken voorstanders’ van het project gekomen.

Door de omgevingsanalyse volgens de RAP-methode, waarin Tertium tientallen interviews heeft afgenomen, ontstond een goed zicht op de belangrijkste bezwaren en wensen die het project opliep. Daardoor droeg het onderzoek bij aan het vergroten van het draagvlak en kon Endona geadviseerd worden over een communicatiestrategie die aansloot bij de gevoelens van de omgeving. In de communicatie hebben we veel nadruk gelegd op het erkennen van belangen van alle betrokkenen.

Endona heeft inmiddels de omgevingsvergunning voor het project aangevraagd. Als uitkomst van de RAP-methode is een document met ‘beloften onder voorwaarden’ gemaakt (‘pledge’). Dit einddocument is in december 2015 aangeboden aan het bestuur van Endona en zal mogelijk een rol gaan spelen in de afronding van het project.